เช็คซิ ผิวลูกเรานุ่มเหมือนอะไร

ลูกบ้านนี้เผลอไม่ได้ เผลอปุ๊บจะ...

ทุกครั้งที่อาบน้ำ...

เครื่องดื่มสุดโปรดของลูกตอนนี้คือ...

เสื้อผ้าลูก แม่จะ...

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวลูกที่ต้องมีติดบ้าน คือ...