พ่อแม่อย่างเราจะเป็นครูสอนวิชาอะไรให้กับลูก

1. พอมีเวลาว่างตรงกัน เราจะ...

2. เวลาลูกทำอะไรบางอย่างไม่ได้ เขาจะ...

3. .เคยสังเกตไหมว่าของเล่นลูกหนักไปทางไหนมากที่สุด

4. เพลงที่ลูกชอบร้องที่สุดคือ

5. ระหว่างพ่อกับแม่ ใครดุ ใครปลอบ