เช็คด่วน! ลูกได้ส่วนดีเรื่องไหนมาจากพ่อแม่:

เช็คด่วน! ลูกได้ส่วนดีเรื่องไหนมาจากพ่อแม่

1. จำได้ไหมว่าออกเดทกับสามี หรือภรรยาครั้งแรกที่ไหน

2. ข้อดีที่สุดของสามี หรือภรรยาของคุณคือ....

3. เวลางอนกันกับสามีหรือภรรยา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

4. เรื่องเล็กๆ ภรรยาตัดสินใจ เรื่องใหญ่ๆ สามีลุยเอง... ชัวร์หรือมั่วนิ่ม

5. รีโมทอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้าน อยู่ในมือใครบ่อยที่สุด