วัดพลัง “Super Mom” ในตัวคุณ

1. เพิ่งก้าวเท้าเข้าห้องน้ำแบบยังเปียกไม่ถึงครึ่งตัว แต่ได้ยินเสียงลูกร้อง คุณจะ...

2. ลองคิดซิ อาหารที่เพิ่งกินไปเมื่อกี้นี้คือ...

3. ตอนนี้ใช้ครีมทาหน้ากี่ตัว

4. สภาพบ้านตอนนี้ คือ...

5. เสื้อผ้า หน้าผม ของคุณตอนนี้....